Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σορωνής Ρόδου "Το Αμπερνάλλι"

Το Λαογραφικό Σπίτι Σορωνής δημιουργήθηκε το 1992. Στεγάζεται μέσα σε μια παλιά λιθόχτιστη κατοικία και είναι διαμορφωμένο όπως ακριβώς ήταν τα παλιά σπίτια του χωριού, στολισμένο με υφαντά, κεντήματα, σκεύη αλλά και τις παραδοσιακές σορωνιάτικες φορεσιές.
Περνώντας τη πόρτα, ο επισκέπτης μεταφέρεται σε μία άλλη εποχή και έχει μπροστά του, σαν ζωγραφιά, την απλή, καθημερινή ζωή, όπως έχει εμποτιστεί σε κάθε γωνιά και σε κάθε αντικείμενο από τα δεκάδες που υπάρχουν μέσα στο χώρο. Σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη αυτή η επίσκεψη!

Cultural and Folklore Association of Soroni Rhodes, “Ampernalli”

The Folklore House of Soroni was created in 1992. It is set in an old stone-built residence and formed in the fashion of the traditional houses of the village, decorated with textiles, embroideries, utensils as well as the traditional costumes of Soroni.

Upon entering the door, the visitor is transferred in another era and the simple everyday life of those times unfolds before his eyes, having left its mark on every corner of the house and every single one of the dozens of exhibits in display. A visit that will definitely be memorable!


Associazione Culturale e Folcloristica di Soroni, Rodi, “Ampernalli”

La Casa Folcloristica del villaggio di Soroni fu eretta nel 1992. Situata in una vecchia abitazione in pietra, è modellata esattamente come furono le abitazioni tradizionali del villaggio. Decorata con ricami, tessuti, utensili e gli abiti tradizionali di Soroni.
Passando la porta, il visitatore si trasporta in un'altra epoca e si trova di fronte, come un dipinto, la vita semplice, quotidiana, infusa in ogni angolo e decine di oggetti che ne adornano l’interno. Una visita che rimarrà senz’altro indimenticabile!

kultureller und volkskundlicher Verein in Soroni, Rhodos "To Ampernalli"

Das volkskundliche Haus in Soroni wurde im Jahr 1992 gegründet. Es ist in einem alten Steingehäuse untergebracht und genau so gestaltet, wie die alten Dorfhäuser; geschmückt mit handgearbeiteten gewebten Soffen, Stickereien und Küchenutensilien sowie mit traditionellen Trachten von Soroni.
Geht man durch die Tür, wird man in eine andere Zeit versetzt, indem es einem in jeder Ecke des Hauses klar vor Augen geführt wird, wie daseinfache und alltägliche Leben anhand jedes einzelnen Objektes; von den duzenden, die sich im Raum befinden, aussah.  Der Besuch dieses Hauses ist mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis!

"Ampernalli": Association
Culturelle et Folklorique de Soroni-
 Rhodes

Le musée - maison traditionnelle - de Soroni a été créé en 1992. Il est installé dans une ancienne maison construite en pierres et est aménagé exactement comme l’étaient les anciennes maisons du village. Y sont exposés les tissus, les broderies, les ustensiles quotidiens de l’époque, mais aussi les tenues traditionnelles du village de Soroni. En en franchissant le seuil, le visiteur est transporté dans une autre époque, et découvre, comme dans un tableau, la vie toute simple, quotidienne des habitants de l’époque, à travers les innombrables objets qui remplissent le musée. Sans doute aucun, cette visite restera ancrée dans votre mémoire, témoignage de la vie quotidienne de notre village. 

Культурный Фольклорный Центр Сорони острова Родос «Аберналли»

Фольклорный Дом Сорони был основан в 1992 году. Он располагается в старом каменном здании. Его оформление в точности соответствует тому, как раньше оформлялись старые деревенские дома. Дом украшен полотнами, вышивкой, посудой и национальными костюмами Сорони.

Входя, посетитель переносится в другую эпоху и видит перед собой, как картину, простую повседневную жизнь, которой наполнен каждый угол, каждый предмет из десятка существующих в деревне. Эта экскурсия останется для вас незабываемой!


Folklore House of Soroni, Rhodes